Zelf ontwikkelings onderwijs
Business / Marketing and Advertising

Het ondergaan van een outplacementtraject.

Stelt u zichzelf eens voor dat er binnen uw bedrijf een paar werknemers ontslagen worden en u heeft in de wandelgangen te horen gekregen dat u één van deze werknemers bent. Wat kunt u dan verwachten en kunt u zich misschien alvast voorbereiden op hetgeen wat u te wachten staat?

Indien u te horen heeft gekregen dat u (waarschijnlijk) wordt ontslagen, dan komt u in aanmerking om uzelf aan te melden bij een outplacementbureau. Er zijn gevallen waarbij bedrijven / ondernemingen zelf één van de vele outplacementbureaus inschakelen. Er zijn meerdere redenen dat sommige bedrijven er zelf voor kiezen om gebruik te maken van de expertise van een outplacementbureau. De twee meest voorkomende redenen zijn geld besparing en een goed afscheid van de werknemer (in dank voor de bewezen diensten). Door de werknemers (die worden ontslagen) een outplacementtraject aan te bieden, hoeven de bedrijven / ondernemingen de werkgevers die hiervoor kiezen geen ontslagpremie / -vergoeding uit te betalen. Dit geld bedrag is vaak groter dan de kosten die gemaakt worden door het gebruik te maken van de expertise van outplacementbureaus. 

Maar wat is outplacement eigenlijk precies en hoe gaat het traject in zijn werk? Outplacement si het begeleiden van werknemers tijdens hun zoektocht naar een nieuwe werkplek. Echter is er een nadeel aan het outplacementtraject. Dit nadeel is dat er vaak een termijn wordt gesteld door de werkgever waarin u een nieuwe werkplek gevonden moet hebben. Indien dit niet lukt binnen deze aangegeven periode dan volgt er alsnog ontslag. Een outplacementtraject bestaat over het algemeen uit vier verschillende fasen, namelijk Verwerking, Zelfonderzoek, Sollicitatietraining en Het zoeken van een nieuwe baan. In de fase Verwerking wordt er gepraat over uw gevoelens m.b.t. uw ontslag, zodat u deze in een veilige omgeving kwijt kan en uw verhaal kunt vertellen (hoe u het ervaren heeft). In de fase Zelfonderzoek wordt er gekeken naar wie u bent, wat u kunt en wat uw sterktes en zwaktes zijn. In de fase Sollicitatietraining wordt uw cv flink onder handen genomen en oefent u zowel het schrijven van (onderscheidende) sollicitatie- en motivatiebrieven als het sollicitatiegesprek zelf.

http://loopbaannederland.nl