Zelf ontwikkelings onderwijs
Energie

Aandachtspunten beleidsmakers en professionals bij energietransitie

Iedereen moet iets met de energietransitie

De huidige energietransitie, die al jarenlang aan de gang is, raakt nagenoeg iedereen in Nederland. Of je nu woningeigenaar, huurder, beleidsmaker of professional bent: iedereen moet iets met de energietransitie. Wat zijn momenteel de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van de energietransitie? Welke ontwikkelingen moet je als consument, professional of beleidsmaker in de gaten houden om goed op de hoogte te blijven van de huidige energietransitie.

 

Welke middelen en technieken kunnen we gebruiken?

Hét cruciale vraagstuk bij de energietransitie is welke middelen, apparaten en technieken we kunnen gebruiken om dit te bewerkstelligen. En verder nog: leveren de mogelijkheden die we hebben echt winst op voor het milieu of niet? Denk hierbij aan windturbines en windenergie, geavanceerde zonnepanelen, isolatiemaatregelen of warmtepompen. Zo blijken zonnepanelen en windmolens een hoog rendement te leveren, maar leiden deze technieken op termijn ook weer tot een belasting voor het milieu vanwege het afval. Recycling van zonnepanelen en windturbines is dan ook een belangrijk onderzoeksitem voor de nabije toekomst. 

Een ander vraagstuk is de warmtepomp. Anders dan installateur melden, is het gebruik van een warmtepomp niet per definitie energiezuiniger. In combinatie met een warmtepomp moet namelijk het hele huis aangepast en beter geïsoleerd worden om te zorgen dat de pomp ook daadwerkelijk rendement oplevert. Nog los hiervan zijn de hoge investeringskosten voor warmtepompen, die tot wel 30.000 euro kosten, een vraagstuk dat om een snelle oplossing vraagt. Veel consumenten en ook bedrijven zijn namelijk niet in staat om deze hoge kosten op te brengen. Als dan ook het effect en rendement minimaal blijken te zijn, is er een issue geboren die vermeden had kunnen worden.

Lees meer hierover in de energietransitie kennisbank van Stadszaken.

En nog meer energievraagstukken van belang

Als beleidsmaker, particulier of bedrijfseigenaar krijg je voorts nog te maken met vraagstukken rond isolatie, de kosten en baten van groene energie, het recyclen van afvalwater, elektrisch vervoer et cetera. Allemaal zaken waar veel meningen en opinies over bestaan, maar waarover niemand het verlossende woord lijkt te kunnen spreken. Verdiep je daarom verder in de energietransitie problematiek en -vraagstukken. Zodat je als huiseigenaar, huurder, bedrijfsverantwoordelijke of politicus uit de voeten kunt met vragen en kwesties die op dit gebied spelen en regelmatig tot het vastlopen van discussies leiden.

Ben je goed voorbereid en geïnformeerd, dan is dat al veel meer dan het halve werk.