Zelf ontwikkelings onderwijs
Image default
Zakelijk

De Big Five Persoonlijkheidstest

Is iemand extravert? Emotioneel stabiel? Vriendelijk en meegaand? Staat iemand open voor nieuwe ervaringen en gaat hij of zij gestructureerd te werk? De achterliggende gedachte van de Big Five Persoonlijkheidstest is dat persoonlijkheid valt onder te verdelen in vijf kenmerken die veel zeggen over de persoonlijkheid van kandidaten of werknemers.

Wat is de Big Five persoonlijkheidstest?

De Big Five Persoonlijkheidstest is een persoonlijkheidstest die is gebaseerd op de theorie van het Big Five persoonlijkheidsmodel. De test gebruikt dit model om het karakter van werknemers of kandidaten te meten. Omdat persoonlijkheid (naast competenties en intelligentie) een belangrijke voorspeller van iemands prestaties, is het een slim hulpmiddel voor werkgevers en recruiters om de juiste kandidaat op de juiste plek te krijgen.

Het Big Five persoonlijkheidsmodel

Het Big Five persoonlijkheidsmodel is ontstaan na jaren van onderzoek. Inmiddels zijn veel wetenschappers en psychologen het erover eens dat de persoonlijkheid van mensen kan worden omschreven met vijf dimensies. Sinds de jaren 90 is het Big Five model dan ook een algemeen geaccepteerd en betrouwbaar model om persoonlijkheid mee te meten.

Maar, persoonlijkheid is een complex begrip. Het is een optelsom van unieke eigenschappen en gedragingen. Een persoon is nooit alleen maar introvert of extravert, de meeste mensen hebben eigenschappen van beide en vallen ergens hier tussenin. De Big Five Persoonlijkheidstest houdt hier rekening mee door scores te plaatsen binnen een dimensie. Iemand scoort altijd ergens tussen de twee uitersten van een dimensie.

Wat zijn de vijf persoonlijkheidskenmerken van de Big Five?

De Big Five Persoonlijkheidstest meet de volgende kenmerken:

Openheid

In welke mate staat iemand open voor nieuwe ervaringen? Iemand die hier hoog op scoort is waarschijnlijk nieuwsgierig en personen die hier lager scoren zijn waarschijnlijk traditioneler ingesteld en minder flexibel.

Consciëntieusheid

Consciëntieusheid (in sommige tests kom je het tegen als zorgvuldigheid) zegt iets over of iemand georganiseerd te werk gaat of juist niet. Dit heeft onder andere te maken met facetten als doelmatigheid, zelfdiscipline, ordelijkheid en betrouwbaarheid.

Extraversie

Extraverte personen zijn meer gericht op sociaal contact en de buitenwereld terwijl meer introverte personen liever alleen werken en baat hebben bij een rustige omgeving.

Neuroticisme

Neuroticisme (of emotionele stabiliteit ) gaat over in hoeverre iemand emotioneel stabiel is. Emotioneel instabiele personen maken zich sneller zorgen, kunnen onzeker zijn, last hebben van stemmingswisselingen of zijn prikkelbaar. Emotioneel stabiele personen zijn stabieler en meer voorspelbaar in hun functioneren.

Altruïsme (Inschikkelijkheid)

Kan iemand zich makkelijk aanpassen en samenwerken met anderen? Hier onder vallen kenmerken zoals vertrouwen, inschikkelijkheid en bijvoorbeeld medeleven.

Deze vijf kenmerken geven een goed eerste inzicht in iemands karakter. Voor een vollediger beeld worden in sommige tests de vijf persoonlijkheidskenmerken verder onderverdeeld.

The Bridge Personality Test

Er zijn veel varianten van deze test te vinden en veel bedrijven hebben een eigen versie ontwikkeld. In Europa wordt The Bridge Personality test het meest toegepast.

  • Slimme test op basis van AI

  • Wetenschappelijk onderbouwde test ontwikkeld in samenwerking met universiteiten uit binnen- en buitenland

  • Adaptieve test die de vragen aanpast waneer een kandidaat sociaal wenselijke antwoorden geeft of probeert de test te sturen

  • Maatwerk mogelijk

  • 34 competenties inzichtelijk gemaakt