Zelf ontwikkelings onderwijs
Image default
Electronica en Computers

Hoe maak je een goede indruk als scheidsrechter?

Elke atleet wil gezien en gewaardeerd worden, vooral door iemand die zo belangrijk is als de scheidsrechter. Behandel elke atleet op een respectvolle manier, want alles wat je aandacht geeft groeit. En krijg je terug!

AANDACHT GEVEN IS AANDACHT KRIJGEN
Benadruk tijdens en na de wedstrijd het positieve dat elke atleet bijdraagt. Het ligt voor de hand dat je dit doet bij de aanvoerders en spelers die opvallen, maar probeer ook andere atleten te zien en te waarderen. Vraag ook zelf om feedback. Daar leer je van en je geeft iemand de kans om je een compliment te geven.

DE-ESCALERENDE REACTIE
Houd rekening met de – meestal goede – bedoelingen van elke atleet. Sommige atleten blijven emotioneel kalm en anderen reageren heftig. Het helpt niet altijd om meteen de regels toe te passen, want dat kan een situatie doen escaleren. Je kunt ook eerst vragen wat er aan de hand is, dat werkt vaak de-escalerend en kan je nieuwe inzichten geven.

PRAKTISCHE TIPS
– Kies een rustig moment uit voor een kort gesprek met een speler, bijvoorbeeld tijdens een time-out of een blessure.

– Maak tijdens het spel ook contact met atleten in kleine gebaren: een glimlach, oogcontact of een simpel knikje kan al veel doen.

– Informeer een atleet die pijn heeft of boos is, want atleten stellen het op prijs als ze zich gehoord voelen.

– Richt je aandacht ook op de meer onopvallende of stillere spelers, want van hen kun je veel wederzijdse waardering en respect verwachten.

– Toon begrip voor de verschillende emoties van atleten. Als de spanning oploopt, kunnen de emoties hoog oplopen en is het soms beter eerst een vraag te stellen, zoals ‘Wat is er aan de hand?

– Stel bij onenigheid gerichte, maar ook open vragen aan de atleten. Bijvoorbeeld ‘Hoe kunnen we voorkomen dat dit in het vervolg gebeurt?

Een ander onderdeel van het verbeteren van je spel is onberispelijke communicatie met je teamleden, zodat je de juiste keuzes maakt en je de spelers niet te lang laat wachten. Met een voetbal communicatie systeem kun je perfect communiceren en ervoor zorgen dat je de juiste beslissingen neemt, zodat de atleten zo goed mogelijk van het spel kunnen genieten.