Zelf ontwikkelings onderwijs
Image default
Onderwijs

Het belang van formatief evalueren in het onderwijs

In het moderne onderwijslandschap draait het niet langer alleen om het verstrekken van kennis en het toewijzen van cijfers. Het draait om het begrijpen van het leerproces van elke leerling, hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling en hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken. Een krachtige methode die dit mogelijk maakt, is “formatief evalueren.” In dit artikel duiken we dieper in op wat formatief evalueren precies is en waarom het zo’n cruciale rol speelt in effectief onderwijs.

Wat is formatief evalueren?

Formatief evalueren is een onderwijsbenadering waarbij de nadruk ligt op voortdurende beoordeling, feedback en aanpassing van het leerproces tijdens het lesgeven en leren. Het is een verschuiving van het traditionele model waarbij leerlingen worden beoordeeld aan het einde van een leerperiode, naar een model waarin beoordeling een doorlopend proces is. Het doel is niet alleen om cijfers toe te kennen, maar om inzicht te krijgen in hoe leerlingen leren, waar ze zich bevinden in hun begrip en waar verbetering mogelijk is.

Waarom is formatief evalueren belangrijk?

1. Individuele Groei en Ondersteuning: Elke leerling is uniek en leert in zijn eigen tempo. Formatieve evaluatie biedt de mogelijkheid om te begrijpen waar elke leerling staat in zijn leerreis. Met voortdurende feedback kunnen docenten hun instructie aanpassen om aan de specifieke behoeften van elke leerling te voldoen. Dit bevordert niet alleen de leerprestaties, maar ook het zelfvertrouwen en de betrokkenheid van de leerlingen.

2. Gerichte Feedback: Formatieve evaluatie stelt docenten in staat om gedetailleerde en gerichte feedback te geven. In plaats van alleen te vertellen wat er fout is gegaan, kunnen docenten uitleggen waarom iets fout is gegaan en hoe het kan worden verbeterd. Dit helpt leerlingen om niet alleen hun fouten te begrijpen, maar ook om te leren van hun fouten en ze om te zetten in leermogelijkheden.

3. Zelfregulering van het Leren: Door formatieve evaluatie worden leerlingen aangemoedigd om actief betrokken te zijn bij hun eigen leerproces. Ze leren hun eigen sterke en zwakke punten te herkennen, doelen te stellen voor verbetering en strategieën te ontwikkelen om hun leerdoelen te bereiken. Dit stimuleert zelfregulering van het leren en levenslange leervaardigheden.

4. Verbetering van het Onderwijsproces: Formatieve evaluatie biedt waardevolle gegevens aan docenten over de effectiviteit van hun instructiemethoden. Als docenten merken dat veel leerlingen een bepaald concept niet begrijpen, kunnen ze hun aanpak heroverwegen en alternatieve methoden verkennen. Dit draagt bij aan de constante verbetering van het onderwijsproces.

Leren formatief evalueren

Formatief evalueren is belangrijk voor de groei van een individuele leerling. Elke leerling is uniek en daardoor verschillen ze ook in leerniveau. Dit verschilt ook weer per discipline. Zo kan de ene leerling wat meer hulp nodig hebben bij rekenen en de andere juist bij lezen. Om maximaal de individuele ontwikkeling te behalen, is het daarom belangrijk dat daarom de één juist meer rekenen oefeningen krijgt en de andere juist meer kinderboeken gaat lezen. Door te leren hoe je formatief moet evalueren kan je ieder kind helpen bij zijn of haar individuele groei.