Zelf ontwikkelings onderwijs
Business / Marketing and Advertising

Vormen van duurzame energie

We zitten midden in een klimaatcrisis en dus moeten we alles doen wat we kunnen om onze aarde weer wat rust te geven. Een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde, is het grote verbruik van fossiele aardgassen in bijvoorbeeld fabrieken, vliegtuigen en auto’s. Door het gebruik en dus de verbranding van fossiele brandstoffen komt er heel veel CO2 in de lucht, een broeikasgas. CO2 en andere broeikasgassen zoals methaan en waterdamp zorgen ervoor dat de warmte van de zon op aarde niet terug kan gaan naar de ruimte, maar op aarde vast wordt gehouden. Het broeikaseffect dus. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn in Nederland heel goed te merken. Een belangrijk gevolg is namelijk de stijging van de zeespiegel. Door de opwarming smelten de poolkappen en zet het water meer uit, beide zorgen voor een stijging van het zeewater. Voor Nederland is dat een groot probleem, omdat ons land zonder dijken bijna helemaal onder water zou staan. Als het water stijgt en de dijken het niet meer houden, verdwijnt bijna heel Nederland in de zee. Wij hebben er dus veel belang bij om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Een manier om dat te doen is door duurzame energiebronnen te gebruiken. Dit is iets wat iedereen kan doen.

Een veel gekozen optie is zonne-energie. Je moet dan zonnepanelen kopen leehnavasor, deze leg je vervolgens op het dak van je huis, op een plek waar veel zon komt. Deze zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit, die je vervolgens in je huis kan gebruiken. Maar wat is dan de opbrengst zonnepanelen? Voor het klimaat levert het veel op en voor uzelf ook. Als u de zonnepanelen afbetaalt heeft, dan heeft u als het ware gratis energie. Andere, minder toegankelijke duurzame energiebronnen zijn windenergie, biomassa en waterkracht.

https://www.wijsmanduurzaam.nl